samobor fašnik

Dokumenti

 
PRAVNI OKVIR


Plan i program rada Turističke zajednice grada Samobora


PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA


Pravo na pristup informacijama koje posjeduje, kojima raspolaže ili koje nadzire Turistička zajednica grada Samobora uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13).
Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije - NN 12/14; ispravak - NN 15/14.

Zakonom se propisuju i načela prava na pristup informacijama, izuzeci od prava na pristup informacijama te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Cilj Zakona je omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti, sukladno Zakonu.

Obrazac zahtjeva za pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija možete podnijeti Turističkoj zajednici grada Samobora:
  • poštom na adresu: Turistička zajednica grada Samobora, Trg kralja Tomislava 5, 10430 Samobor
  • elektroničkom poštom: info@tz-samobor.hr
  • osobno u Uredu Turističke zajednice grada Samobora, radnim danom od 8:00 do 16:00 sati.